Terveellinen ruoka, liikunta, uni. Siinä on varmasti joukko tärkeitä tekijöitä joita ihminen itse mieltää tavoitteekseen matkalla kohti hyvää oloa. Kuitenkin jos maksimoi noita tekijöitä, seuraus voi olla jotain aivan muuta. En pysähdy nyt miettimään fyysistä puolta enempää. Noiden tekijöiden avulla, siis jos ne ovat balanssissa, saavutetaan jo hieman hyvää oloa. Kun mennään aiheessa syvemmälle, huomataan etteivät ne riitä alkuunkaan.

En lähde myöskään tarkkaan erittelemään muita perustarpeita. Totean vain ettei hyvä olo ole riippuvainen vain omista valinnoista. Ihminen on sosiaalinen eläin. Hyvin monet perustarpeistamme ovatkin riippuvaisia muista, ei vain itsestämme. Kysymys kuuluukin, olemmeko valmiita tuottamaan hyvää oloa muille, koska vain siten lajimme voi saavuttaa onnellisen, hyvän olon.

 

Healthy diet, exercise, sleep. Those are probably among the things people find essential as they seek wellbeing. But the consequences can lead you far from feeling good, if you only seek to maximise these basic needs. I won’t dwell deeper into the physical side of things. If you get the balance right, these basic needs can make you feel good. But if you dig deeper, you can see they alone are not enough.

I also won’t start listing the other basic needs. I’m just going to point out that feeling good isn’t only based on your own choices. Humans are social animals. Many of our basic needs are directly related to other people. The real question is whether we are ready to help others around us feel good. That is the only way we as a species can guarantee to feel good.

Share